PERSOONALLISUUSTYYPPINÄ VAROVAINEN JOHTAJA

16.10.2021

Erilaisuuden ymmärtäminen on nykypäivänä mielestäni äärimmäisen tärkeätä. Pääsin sukeltamaan muutoksen johtamisen kurssilla Carl Jungin persoonallisuusteoriaan pohjautuvaan MBTI -persoonallisuustyyppiteoriaan, joka on hyvin laajasti henkilöstöjohtamisen piirissä käytetty menetelmä. Tarkoituksena ei ole luokitella henkilöitä hyviin tai huonoihin yksilöihin vaan ymmärtämään erilaisuutta. 

MBTI auttaa ymmärtämään ihmistä kahdeksan eri persoonallisuuspreferenssin avulla, joista muodostetaan 4 preferenssiparia kuvaamaan eri persoonallisuuden ulottuvuutta. Neljän ulottuvuuden lisäksi malliin on lisätty vielä yksi ulottuvuus, joka liittyy identiteettiin ja vastaa kysymykseen kuinka määrätietoinen yksilö on omista kyvyistään sekä päätöksistään. Alla olen kuvannut näiden kymmenen eri preferenssin pareittain, nuolen kohdalla kerrotaan ulottuvuus jonka jälkeen hahmotetaan, miten referanssipari vaikuttaa persoonallisuuden ulottuvuuksien tulkintaan. 

Lähde: Hirsh, S; Kummerow, J. (n.d.) Organisaatioiden Tyyppiopas. Suomenkielinen painos. 3. korjattu painos. Haettu 16.10.2021 osoitteesta https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcwar_kL7uAhXKmIsKHbI4AvkQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Feu.themyersbriggs.com%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPDFs%2FBook-Previews%2FMBSF0072e_preview.pdf&usg=AOvVaw2tBFmDJXvGFyJaDa2bJn_y

_______________________________________________________________________________

MBTI-analyysin avulla voidaan jakaa erilaiset persoonallisuustyypit neljään eri kategoriaan ja jokaisen kategorian sisällä voidaan nähdä 4 eri tyyppiä, eli yhteensä siis 16 eri persoonallisuustyyppiä. Alla mä kerron omastani, ESTJ-T :)

ESTJ-T, VAROVAINEN JOHTAJA

Rooliltani mä olen vartija (sentinel), jolle on tyypillistä oma-aloitteisuus ja kova työnteko pyrkimyksenään se, ettei koskaan petä toista. Sanovat että vartijat eivät ole mielikuvituksellisia eivätkä luovia, joten tässä kohtaa mä vähän eroan tästä roolista. Vartijat ovat myös järjestelmällisiä ja menestyvät ympäristössä, jossa on selkeät säännöt. Kyllä vain ;). Mun strategisiin taipumuksiin kuuluu "levoton energia", monenlaiset tunteet, ahkeruus ja suuret saavutukset. 

Työelämässä johtajat ovat ahkeria, selkeitä ja johdonmukaisia, luovat järjestystä ja noudattavat sääntöjä. Välillä johtajat voivat olla hieman itsepäisiä ja joustamattomia, mitä tulee uusiin ideoihin. Johtajat ovat myös uskollisia ja omistautuneita mutta eivät pelkää esittää myöskään mielipidettään tai sanoa mikä on oikein tai mikä väärin. Johtajat nauttivat hyvin organisoitujen työpaikkojen hälinästä ja ovat hyviä verkostoitujia. Johtajat myös puolustavat vahvasti omiaan eivätkä suvaitse laiskuutta. Työssä johtajat haluavat tuntea olevansa vahvasti osa tiimiä ja suurempaa organisaatiota ja varmistaakseen tämän he ovat melkein aina valmiita hyväksymään kritiikin, joka voi auttaa parantamaan heidän tehokkuutaan. 

Kotona johtajat vaalivat perinteitä ja kunnioitusta. Sanotaan että johtaja on klassinen 50-luvun isähahmo, jonka ominaisuuksiin kuuluu tiukkuus sekä perheperinteiden vaaliminen. Johtajat ovat vastuullisia ja se heijastuu luonnollisesti myös heidän vanhemmuuteen. Johtajat nauttivat turvallisten ja vakaiden ympäristöjen luomisesta ja ovat hyvin omistautuneita lapsilleen. Lapsilta johtajat odottavat myös järjestyksen ylläpitämistä mm. kannustamalla heitä tekemään tasapuolisesti kotitöitä. 

VAHVUUDET:

 • Omistautuneisuus - vaikeidenkin asioiden vienti loppuun asti
 • Vahvatahtoisuus - ei luovu ideastaan pienen vastustuksen vuoksi. Puolustaa vahvasti omia ajatuksiaan ja periaatteitaan, niin kauan kun pystyy todistamaan ne oikeiksi.
 • Suoruus ja rehellisyys - luottaa faktoihin. Suoraviivaiset lausunnot ja rehellisyys. 
 • Uskollinen, kärsivällinen ja luotettava - pitää aina sanansa ja on vastuullinen perheenjäsen. Arvostaa totuudenmukaisuutta ja pitää vakautta ja turvallisuutta erittäin tärkeänä.
 • Järjestyksen luomisen nautinto - pyrkii luomaan järjestystä ja turvallisuutta ympäristöönsä luomalla selkeitä sääntöjä, rakenteita ja rooleja. 
 • Tilaisuuksien järjestäjä - tämän persoonallisuustyypin ihmisillä ei ole ongelmia jakaa tehtäviä ja vastuita muille oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti, mikä tekee heistä erinomaisia tilaisuuksien järjestäjiä. Antaa myös selkeitä ohjeita. 
 • Ahkera ja motivoitunut persoona! 

HEIKKOUDET: 

 • Sen tosiasian tunnustaminen, että kaikki eivät seuraa samaa polkua tai halua osallistua samalla tavalla (todellinen johtaja tunnistaakin sekä yksilön että ryhmän vahvuudet ja auttaa tuomaan niitä esiin)
 • Joustamattomuus ja itsepäisyys - liian usein hylkäävät sen, mikä voisi toimia paremmin, koska he eivät anna mahdollisuutta mielipiteille, joita ei ole vielä pystytty perustelemaan ja todistamaan oikeaksi.
 • Epämiellyttävä olo epätavallisissa tilanteissa - johtajat ovat vahvoja perinteiden kannattajia ja kun heidän yhtäkkiä pitääkin kokeilla jotain uutta, tulee heistä stressaantuneita. 
 • Tuomitsevaisuus - koska johtajilla on vahva näkemys siitä mikä on oikein, väärin ja sosiaalisesti hyväksyttävää, he usein jättävät sen mahdollisuuden huomioimatta, että on olemassa kaksi oikeaa tapaa saada asiat toimimaan. 
 • Liika keskittyneisyys sosiaaliseen asemaan - arvostavat ystävien, kollegoiden ja yhteisön kunnioitusta ja ovat huolissaan julkisesta mielipiteestä. 
 • Rentoutumisen vaikeus - kunnioituksen tarve vaikuttaa arvokkuuden säilyttämiseen, mikä voi vaikeuttaa rentoutumista ja hauskanpitoa (pelko tehdä itsestään narri). Tällä tyypillä on usein myös paljon järjestyksessä ja kurissa pidettäviä asioita elämässään, joten se myös vaikeuttaa rentoutumista.
 • Tunteiden ilmaisemisen vaikeus - johtajat ovat usein niin kiinni tosiasioissa ja tehokkaissa menetelmissä, että unohtavat ajatella, mikä tekee muut onnellisiksi tai tunnistaa heidän herkkyytensä. Lisäksi tunteiden ilmaiseminen vaikeaa sillä sotkuiset ja monimutkaiset tunteet sekoittavat tämän järjestyksestä pitävän ekstrovertin jämptin elämän.
 • Emotionaalisten reaktioiden voimakkuus
 • Ei ole ehkä kaikkein kekseliäs - inspiraatiot tulevat menneisyydestä ei tulevaisuudesta
 • vartioivat kaikkea - vartioivat välillä ehkä liikaakin kaikkia asioita, joista he ovat vastuussa. Puolustaessaan asioita/ihmisiä, heistä voi tulla vihaisia tai jopa aggressiivisia

Yhteenvetona voisin todeta, että hämmentävän paljon mä löysin tuttuja piirteitä. Vielä enemmän niitä  löysi mun lähipiiri ;). Eihän nää nyt aukottomia teorioita suinkaan ole mutta antavat kuitenkin jotain mielikuvaa. Nykyään kannustetaan vahvasti hyväksymään erilaisuutta ja työelämässä näille testeille on mun mielestä myös ehdottomasti oma paikkansa. Varsinkin muutoksen johtamiseen liittyen erilaisten persoonallisuuksien ymmärtäminen auttaa paremmin hahmottamaan ja ymmärtämään esimerkiksi muutosvastarintaa, jota on syntynyt erilaisten persoonallisuuksien erilaisten suhtautumisten takia. Alla linkki testiin, mee säkin tekeen se ja kerro vakuuttiko tulos :)

https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti